Gå till innehåll

skidptrl
2009-11-13 15:31:32 Finns det några internationella åkregler för utförsåkning?

Ja! Internationella Skidförbundet (FIS, www.fis-ski.com) har tagit fram de regler som även gäller här i Sverige:

1) Var uppmärksam – visa hänsyn
Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.
2) Anpassa farten
och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.
3) Välj rätt åkriktning!
Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.
4) Kör om med marginal!
Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.
5) Starta försiktigt!
Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen.
6) Stanna bara där du syns!
Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig.
Kör du omkull – lämna nedfarten fri snarast.
7) Klättra upp vid sidan av nedfarten
– särskilt vid dålig sikt.
8) Respektera skyltar!
Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem!
9) Hjälp till!
Du måste hjälpa till vid olycksfall.
10) Uppge namn och adress!
Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.

Mer om regler och tips hittar du på www.slao.se/lillagula.asp

2009-11-13 15:31:32 Finns det några internationella åkregler för utförsåkning?

Ja! Internationella Skidförbundet (FIS, www.fis-ski.com) har tagit fram de regler som även gäller här i Sverige:

1) Var uppmärksam – visa hänsyn
Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.
2) Anpassa farten
och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.
3) Välj rätt åkriktning!
Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.
4) Kör om med marginal!
Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.
5) Starta försiktigt!
Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du startar åkningen.
6) Stanna bara där du syns!
Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig.
Kör du omkull – lämna nedfarten fri snarast.
7) Klättra upp vid sidan av nedfarten
– särskilt vid dålig sikt.
8) Respektera skyltar!
Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel. Följ dem!
9) Hjälp till!
Du måste hjälpa till vid olycksfall.
10) Uppge namn och adress!
Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.

Mer om regler och tips hittar du på www.slao.se/lillagula.asp

2009-10-27 11:54:56 Hur beräknas svårighetsgraden på en nedfart?

Det brantaste partiet med en sammanhängande horisontell längd av minst 50 m, eller flera branta partier som tillsammans upptar minst en 10-del av totala längden, bestämmer nedfartens svårighetsgrad.

Det finns ingen internationell standard, den svenska bedömningen är framtagen av Naturvårdsverket:

Grön = upp till ca 9 graders lutning
Blå = upp till ca 15 grader
Röd = upp till ca 25 grader
Svart = upp till 45 grader

Expertfrågan

Här kan du ställa en fråga till oss på SLAO

0
0
50+
0
0
100%

Öppna anläggningar

Avstånd från Göteborg
0
0
250 mil

Senast besökta