Gå till innehåll

Lavinskala

Lavinskala
Symbol Lavinfara Rekommend-ationer Sannolikhet för raviner Storlek och utbredning
symbol 4-5 5 Extrem Undvik all lavinterräng. Mänskligt utlösta och spontana laviner förekommer med säkerhet. Stora till mycket stora laviner i många områden.
symbol 4-5 4 Stor Mycket farliga förhållanden. All vistelse i lavinterräng avrådes. Det är mycket troligt att människor utlöser laviner och spontana laviner är troliga. Stora laviner i många områden, eller mycket stora laviner i delar av terrängen.
symbol 3 3 Betydande Farliga förhållanden. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker. Det är troligt att människor utlöser laviner och spontana laviner är möjliga. Små laviner i många områden, eller stora laviner i delar av terrängen, eller mycket stora laviner på enstaka platser.
symbol 2 2 Måttlig Farliga förhållanden i delar av terrängen. Bedöm snötäcket och terrängen noggrant, identifiera och undvik de farligaste platserna. Det är möjligt för människor att utlösa laviner, men spontana laviner är osannolika. Små laviner i delar av terrängen eller stora laviner på enstaka platser.
symbol 1 1 Liten Förhållandena är säkra i allmänhet. Var uppmärksam på att snön kan vara instabil på enstaka platser i terrängen. Mänskligt utlösta och spontana laviner är osannolika. Små laviner på enstaka platser eller i extrem terräng.

• Lavinfaran är en kombination av hur sannolika laviner är och hur stora de förväntas bli. Du påverkar själv vilka risker du tar genom att välja var, när och hur du åker.
• Bedömningen gäller för områden som du kan nå genom att glida från en öppen lift, tillbaka till en öppen lift eller nedfart, om inte liftanläggningen angett annat.

Skalan är SLAOs version av den internationella femgradiga Lavinskalan. Läs mer om laviner på SLAOs hemsida och Fjällsäkerhetsrådets hemsida.

Laviner

"Laviner - håll dig levande i vinter"

© Skidsäkerhetsrådet/Fjällsäkerhetsrådet.

Spela upp i lägre kvalitet

SLAOs lilla gula

Tänk säkerhet

  • - Var uppmärksam!
  • - Visa hänsyn!
  • - Anpassa farten!
  • - Stanna bara där du syns!

För din och andras trivsel och säkerhet är du skyldig att känna till åkreglerna.
Läs mer i SLAOs lilla gula.


» Ladda hem folder (pdf 420 kB)

Finns på alla skidanläggningar och delas ut gratis!

0
0
50+
0
0
100%

Öppna anläggningar

Avstånd från Göteborg
0
0
250 mil

Senast besökta