Gå till innehåll

snomakare4
2009-11-15 20:26:16 Vad är snittpriset för tillverkning av 1 kubikmeter snö?

En kubikmeter snö kostar 1-5 kr att tillverka. För en större anläggning blir det en driftkostnad på 1-1,5 mkr/år.
Teknologin har på de senaste 8-10 åren förbättrats avsevärt. 1976 var strömförbrukningen 7 kWh för att tillverka 1 kubikmeter snö. Idag går det åt ca 1 kWh för att tillverka samma mängd snö. Framförallt är det den höga tryckluftsförbrukningen som minskats jämfört med tidigare.
Fler och fler skidanläggningar går över till automatiska system, där all drift och övervakning är datoriserad.
Några av skidanläggningarna har endast en eller två snökanoner i sitt system, medan de största systemen omfattar mer än 500 snökanoner.

Produktionskapacitet (för ett större system) är 1 500 kubikmeter snö/timme vilket motsvarar 150 lastbilslass.Vattenåtgången är då 10 000 liter/minut, vilket motsvarar ett fullt badkar/sekund.

2009-10-27 12:10:12 Hur gör man snö egentligen?

Det är tre viktiga faktorer som ska stämma för optimal snötillverkning. Främst att det är minusgrader och helst ska det även vara låg luftfuktighet och lätt vind. Idealiska väderförhållanden för snötillverkning:

• < 80% luftfuktighet
• -5° till -15°C
• svag vind

Snö tillverkas av de naturliga produkterna vatten och luft. Vatten pumpas med ett tryck på ca 30 kg/cm2 från t ex en sjö, bäck eller damm/reservoar. (Man kan säga att vattnet återanvänds år efter år, eftersom snön smälter undan på våren och rinner tillbaka ut i vattendragen.)

Luft tillsätts med ett tryck på ca 8 kg/cm2. Luft och vatten blandas i ett munstycke som sedan skickar ut vattendropparna i luften och snökristaller bildas med hjälp av omgivande kyla. Ju högre över marken en snökanon är placerad, ju bättre avkylning och spridning av vattendropparna/snökristallerna.

Snö som kommer ur en snökanon är fuktig, och bearbetas den för tidigt blir det ofta hårt och isigt. Därför bör snön ligga och ”torka” cirka ett dygn efter att den landat på marken.

Expertfrågan

Här kan du ställa en fråga till oss på SLAO

0
0
50+
0
0
100%

Öppna anläggningar

Avstånd från Göteborg
0
0
250 mil

Senast besökta